Navigácia

 • Deň jablka

  "Jedno jablko denne pre zdravie!"

  Jabloň je najrozšírenejší ovocný strom na svete. Jablká môžeme pridať do rôznych jedál a nápojov, ale najzdravšia je ich konzumácia v surovom stave. 
  Jabĺčka majú svoje nezastupiteľné miesto v ľudových tradíciách, mytológii, Svätom písme. Bolo považované za symbol zdravia, plodnosti, krásy a lásky. 
  Jablká sú mimoriadne bohaté na vitamíny a aby sa na toto výborné ovocie nezabudlo, oslavuje svoj deň 21. októbra. 
  V rámci októbra sa koná veľa zaujímavých podujatí, ktoré vyzdvihujú význam jabĺk pre naše zdravie, ale zároveň aj príležitosť stretnúť sa, zabaviť a degustovať…Aj naši štvrtáci dnes využili tento deň a vlastnoručne si pripravili jablkovo – mrkvový šalát. Dokázali, že nie sú len dobrými degustátormi, ale vedia sa obracať aj v „kuchyni.“ :-)  

                                                                                                                                                  Mgr. Lucia Omastová 

 • Solivarské poklady

  Divadlo BABADLO je bábkové divadlo, ktoré vzniklo v Prešove 1. 6. 1995. Už vyše 20 rokov verejne produkuje a úspešne pôsobí v oblasti divadelnej tvorby pre deti, mládež a dospelých. 


  Jednou z inscenácii tohto divadla je povesť Solivarské poklady, ktorú mali možnosť naši tretiaci a štvrtáci vidieť 16.10. 2018 v mestskej galérii v Lipanoch. Povesť o pokladoch Slanských vrchov poukazuje na hodnotu soli, na jej ťažbu ako aj výrobu. Žiakom priblížila zaujímavú históriu ťažby soli, dozvedeli sa ako sa na Solivare našla soľ aj to, ako sa ju podarilo vyťažiť. Okrem umeleckého zážitku a nových informácií žiaci odchádzali s uvedomením si toho...Soľ je a vždy bude nad zlato!
                                                                                                                                         

                                                                                                                                                   Mgr. Lucia Omastová

 • Integrácia 2018

  10. 10. 2018

  Projekt INTEGRÁCIA vznikol v roku 2008 v Prešove v úprimnej snahe pomôcť jednému dieťaťu…Aj malý nápad vie zmeniť svet a z malého semienka Integrácie „vyrástol“ projekt, vďaka ktorému sa dnes spájajú všetky deti bez rozdielu. Cieľom tohto projektu je pomáhať deťom a spájať ich, ukazovať tie správne vzory a viesť ich ku konaniu a šíreniu dobra. Spájať všetkých bez rozdielu bolo cieľom aj 10. ročníka projektu Integrácia, ktorý usporiadal Nadnárodný charitatívny koncert Integrácia, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. 10.10.2018 sme boli súčasťou úžasného koncertu na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, kde vystúpilo množstvo skvelých talentovaných umelcov, či už spevákov, športovcov, moderátorov, ...

  Myšlienka vzájomnej pomoci a spolupatričnosti je pre nás motiváciou opäť sa zapojiť do tohto projektu, lebo ,,Integrácia svieti pre všetky deti rovnako!“

  Mgr. Lucia Omastová

 • Didaktické hry v prírode

  21. 9. 2018

  Didaktické hry v prírode sú na 1. stupni súčasťou učebných osnov. Vytvárajú u žiakov pozitívny vzťah k prírode, učia ich orientácii a pohybe v neznámom teréne. Na ich realizáciu sme si vybrali krásny slnečný jesenný deň 21. september 2018. Trasa viedla na Agrofarmu, na ktorú si to prváci a druháci namierili peši a naši starší žiaci zvládli trasu na bicykloch. Všetkých žiakov na farme čakala chutná odmena – opekačka.   

  Mgr. Lucia Omastová

  Do galérie Didaktické hry v prírode boli pridané fotografie.

 • FERDO MRAVEC

  20. 9. 2018

  Do galérie FERDO MRAVEC boli pridané fotografie.

 • Slávnostné otvorenie škol. roka 2018/2019

  3. 9. 2018

  Do galérie Slávnostné otvorenie škol. roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • ZŠ - Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  29. 6. 2018

  Do galérie ZŠ - Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • ZŠ - Celodenný školský výlet (Habakuky)

  26. 6. 2018

  26. jún 2018 – deň, v ktorý nás čakal výlet do rozprávkovej dedinky Habakuky na Donovaloch, kde ožívajú rozprávky Pavla Dobšinského. V rozprávkovej dedinke sme mali možnosť sledovať stvárnenie troch ľudových rozprávok, počas ktorých sa herci premenili na rôzne rozprávkové bytosti a neporaziteľných hrdinov v prostredí ľudovo – fantazijných domčekov. Hlad sme zahnali v Hodovni a nakúpili množstvo suvenírov na pamiatku v predajni Kurník šopa center. Zažili sme príjemné chvíle, na ktoré budeme dlho spomínať.

  Mgr. Terézia Prevužňáková

  Do galérie ZŠ - Celodenný školský výlet (Habakuky) boli pridané fotografie.

 • Regionálna výstava oviec a kôz

  15. 6. 2018

  Aj žiaci našej školy svojou účasťou podporili v tomto roku už jubilejný 10. ročník regionálnej výstavy oviec a kôz, ktorá sa konala 15. júna 2018 na farme v Kamenici. Okrem prehliadky úžitkových zvierat tu na žiakov čakali aj sprievodné akcie: príslušníci PZ SR im predviedli prácu psovodov, zástupcovia Slovenského Červeného kríža zasa podávanie prvej pomoci, Ing. Igor Štvarták, včelár z Lipian, im hravou formou priblížil život včiel a folklórne skupiny im spríjemnili pobyt i prehliadku vystavenej poľnohospodárskej techniky.

  Mgr. Stanislav Gladiš

 • Základný plavecký výcvik

  Základný plavecký výcvik
  4. 6. 2018

  S cieľom skamarátiť sa s vodou a naučiť sa základné plavecké štýly sa vybrali žiaci 3. a 4. ročníka našej školy v termíne od 4. júna 2018 do 8. júna 2018 na Spojenú školu do Sabinova, kde sa v školskom bazéne pri hrách a cvičeniach vo vode pod vedním kvalifikovaných trénerov naozaj spriatelili s vodou a naučili prvky základných plaveckých štýlov. V posledný deň za svoje predvedené zručnosti získali "mokré" vysvedčenie.

  Mgr. Stanislav Gladiš

 • Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov

  24. 5. 2018

  Prvá pomoc je súbor opatrení na poskytnutie bezprostrednej pomoci pri náhlom ohrození života  a zdravia. Vedieť poskytnúť prvú pomoc nie je vždy jednoduché. Vyžaduje si to vedomosti, odvahu a ochotu pomôcť. Nikto z nás nevie, kedy a kde bude potrebovať pomoc iného človeka.

  Dňa 24.5.2018 sa konala na Základnej škole Komenského 113 v Lipanoch okresná súťaž Hliadok mladých zdravotníkov. Naši mladí zdravotníci: Alexandra Korbová,  Karin Urdová, Simona Ščecinová, Anna Angelovičová, Mária Rakašová a Dávid Šomják súťažili na 6 stanovištiach, na ktorých preukázali svoje vedomosti o Červenom kríži, zdravotnícke vedomosti, poznanie liečivých rastlín, KPCR, stabilizovanú polohu a praktické zručnosti v poskytovaní  prvej predlekárskej pomoci. Pri plnení úloh na jednotlivých stanovištiach si vybojovali pekné 3. miesto.

  Mgr. Terézia Prevužňáková

 • Škola v prírode - Liptov

  23. 4. 2018

  Žiaci 4. ročníka našej základnej školy vymenili v týždni od 23.4.2018 do 27.4.2018 učenie v školských laviciach za plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov v Rekreačnom zariadení Třinec v Žiarskej doline. Tu poznávali krásnu prírodu Liptova, Žiarsky pamätník SNP, Medvediu štôlňu – baňu, v ktorej sa ťažil pyrit, súťažili, plnili rôzne úlohy s environmentálnym, športovým i poznávacím zameraním i zabávali sa. Bola to skúška odvahy, samostatnosti a v mnohých prípadoch i prvé veľké odlúčenie od rodičov, ktoré štvrtáci zvládli a zdraví, bohatší o zážitky sa vrátili domov.

  Mgr. Stanislav Gladiš

 • „ KDE BOLO, TAM BOLO“

  12. 4. 2018

  Vo štvrtok 12. 4. 2018 sme sa zúčastnili Literárno-výtvarného kvízu, ktorý bol zameraný na tvorbu spisovateľa Valentína Šefčíka. Na tento kvíz bol pozvaný aj samotný spisovateľ, ktorý žiakom počas besedy ochotne odpovedal na všetky otázky, nielen o jeho tvorbe, ale aj o svojom detstve a o tom, ako sa dostal k písaniu detskej poézie.

  Našu školu reprezentovali – Alica Haviarová, Peter Bača, Karin Urdová, Tamara Izvorská, Silvia Andraščíková a Alexandra Korbová. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za krásne 2.miesto, ktoré si z tejto súťaže odniesli.

                                                                                                                                            Mgr. Lucia Omastová

 • Výchovný koncert

  9. 4. 2018

  V pondelok 9. 4. 2018 sa naši žiaci zúčastnili výchovného koncertu, ktorého témou bola slovenská ľudová pieseň. Svoje spevácke umenie nám predviedla operná speváčka, sólistka Národného divadla v Brne Mgr. art. Dagmar Žaludková, ktorú hudobne aj slovne sprevádzal  Dr. Igor Berger. Celým koncertom sa niesla príjemná atmosféra. Naši žiaci účinkujúcich zakaždým odmenili potleskom.  

  Mgr. Lucia Omastová

 • Zápis do základnej školy

  4. 4. 2018
 • ZŠ - Múzeum na kolesách

  28. 3. 2018

  Ako prežiť vo voľnej prírode? "Múzeum na kolesách" túto tému podalo našim žiakom 28.3.2018 netradičnou, hravou formou pod názvom ZÁLESÁK. Chlapci aj dievčatá si prakticky vyskúšali ako zvoliť správnu výstroj, vybrať miesto na táborenie, postaviť prístrešok, pripraviť provizórnu posteľ, odhadnúť čas, získať pitnú vodu, potravu a mnoho ďalších zručností, ktoré nám pomôžu prežiť v náročných prírodných podmienkach.

  Mgr. Stanislav Gladiš

 • Zápis do základnej školy

  Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kamenici v súlade s §20 ods. 1, 2, 3, 4  zákona 245/2008 Z. z. školský zákon a  §10 ods.1 vyhlášky 224/2011 o základnej škole oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 4. apríla 2018 (streda) o 1330 hod. v budove základnej školy.

  K zápisu je potrebné doniesť:

  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • písacie potreby (pero)                                                                                                        

  PaedDr. Martin Halčišák

  Riaditeľ školy

 • 14. 3. 2018 Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kamenici oznamuje rodičom,
  že v súlade s § 59 č.. 245 / 2008 Z.z. a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 36 / 2OO8 Z.z.
  o materskej škole v znení vyhlášky s § č. 308 / 2009 Z.z. prijíma žiadosti o prijatie deti na predprimárne vzdelávanie v dňoch
                            
                                     od  02 . mája 2018  do 31. mája 2018

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na preprimárne vzdelávania si môžete vyzdvihnúť v uvedených dňoch v budove MŠ.

  Prednostne budú prijaté :
   - deti, ktoré dovršili piaty rok veku,
   - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.


                                                                                PaedDr. Martin Halčišák
                                                                       .........................................................
                                                                               riaditeľľ ZŠ s MŠ v Kamenici
                                                       Zobraziť zdrojový obrázok
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kamenica
  Kamenica 645
 • 051/4573123

Fotogaléria