Navigácia

Info pre rodičov  Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD ŠKD - Základná škola s materskou školou Kamenica Režim dňa v ŠKD

ŠKD

 Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD

                                                   

 

 

Názov školského zariadenia: ŠKD Kamenica

Šk. rok: 2017/2018

Oddelenie: Levíčatá

 

 

 

Deň

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť od 11:40 hod. - do 16:00 hod.  

Obedová  a hygienická prestávka  ( 12:40 – 13:00)

 

Oddychová, relaxačná

(11:40 -12:35)

(12:40-13:30) 

 

 

Rekreačná

(13:30-14:00)

 

TOV v rámci oddychovej, relaxačnej  a rekreačnej  činnosti

(14:00-14:45) 

 

Príprava na vyučovanie

(14:50-16:00)

   Pondelok

 

 • Rozhovory s deťmi   
 • Voľné kreslenie
 • Počúvanie hudby
 • Prezeranie detských časopisov
 • Čítanie a sledovanie rozprávok
 • Spoločenské stolové hry
 • Námetové hry
 • Konštruktívne hry so stavebnicami
 • Rytmické cvičenia
 • Relaxačné cvičenia
 • Príprava na obed

 

 • Vychádzky
 • Hudobno-pohybové hry
 • Kolektívne hry na školskom dvore
 • Športové hry v telocvični
 • Zábavné hry v miestnosti
 • Hry s loptou
 • Bežecké štafety
 • Cvičenia s náradím
 • Cvičenia na fit loptách
 • Preskoky cez švihadlo
 • Jazda na kolobežke
 • Atletické disciplíny
 • Sezónne športy

        Spoločensko - vedná

 • Didaktické hry
 • Individuálna písomná príprava na vyučovanie
 • Matematické logické hry
 • Rozvíjanie slovnej zásoby
 • Hádanky
 • Zmyslové hry
 • Jazykolamy
 • Doplňovačky
 • Tajničky
 • Osemsmerovky
 • Práca s informačnými zdrojmi
 • Vzdelávacie hry na pc

 

Utorok

 

Pracovno-technická

 

Streda

 

Esteticko – výchovná

(literárno – dramatická, hudobná, výtvarná)

 

Štvrtok

 

 

Telovýchovná, zdravotná, športová

(dopravná, turistická)

Piatok

 

Prírodovedno-enviromentálna

(ekologická)

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kamenica
  Kamenica 645
 • 051/4573123

Fotogaléria