Navigácia

 • ZŠ - Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  29. 6. 2018

  Do galérie ZŠ - Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • ZŠ - Celodenný školský výlet (Habakuky)

  26. 6. 2018

  26. jún 2018 – deň, v ktorý nás čakal výlet do rozprávkovej dedinky Habakuky na Donovaloch, kde ožívajú rozprávky Pavla Dobšinského. V rozprávkovej dedinke sme mali možnosť sledovať stvárnenie troch ľudových rozprávok, počas ktorých sa herci premenili na rôzne rozprávkové bytosti a neporaziteľných hrdinov v prostredí ľudovo – fantazijných domčekov. Hlad sme zahnali v Hodovni a nakúpili množstvo suvenírov na pamiatku v predajni Kurník šopa center. Zažili sme príjemné chvíle, na ktoré budeme dlho spomínať.

  Mgr. Terézia Prevužňáková

  Do galérie ZŠ - Celodenný školský výlet (Habakuky) boli pridané fotografie.

 • Regionálna výstava oviec a kôz

  15. 6. 2018

  Aj žiaci našej školy svojou účasťou podporili v tomto roku už jubilejný 10. ročník regionálnej výstavy oviec a kôz, ktorá sa konala 15. júna 2018 na farme v Kamenici. Okrem prehliadky úžitkových zvierat tu na žiakov čakali aj sprievodné akcie: príslušníci PZ SR im predviedli prácu psovodov, zástupcovia Slovenského Červeného kríža zasa podávanie prvej pomoci, Ing. Igor Štvarták, včelár z Lipian, im hravou formou priblížil život včiel a folklórne skupiny im spríjemnili pobyt i prehliadku vystavenej poľnohospodárskej techniky.

  Mgr. Stanislav Gladiš

 • Základný plavecký výcvik

  Základný plavecký výcvik
  4. 6. 2018

  S cieľom skamarátiť sa s vodou a naučiť sa základné plavecké štýly sa vybrali žiaci 3. a 4. ročníka našej školy v termíne od 4. júna 2018 do 8. júna 2018 na Spojenú školu do Sabinova, kde sa v školskom bazéne pri hrách a cvičeniach vo vode pod vedním kvalifikovaných trénerov naozaj spriatelili s vodou a naučili prvky základných plaveckých štýlov. V posledný deň za svoje predvedené zručnosti získali "mokré" vysvedčenie.

  Mgr. Stanislav Gladiš

 • Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov

  24. 5. 2018

  Prvá pomoc je súbor opatrení na poskytnutie bezprostrednej pomoci pri náhlom ohrození života  a zdravia. Vedieť poskytnúť prvú pomoc nie je vždy jednoduché. Vyžaduje si to vedomosti, odvahu a ochotu pomôcť. Nikto z nás nevie, kedy a kde bude potrebovať pomoc iného človeka.

  Dňa 24.5.2018 sa konala na Základnej škole Komenského 113 v Lipanoch okresná súťaž Hliadok mladých zdravotníkov. Naši mladí zdravotníci: Alexandra Korbová,  Karin Urdová, Simona Ščecinová, Anna Angelovičová, Mária Rakašová a Dávid Šomják súťažili na 6 stanovištiach, na ktorých preukázali svoje vedomosti o Červenom kríži, zdravotnícke vedomosti, poznanie liečivých rastlín, KPCR, stabilizovanú polohu a praktické zručnosti v poskytovaní  prvej predlekárskej pomoci. Pri plnení úloh na jednotlivých stanovištiach si vybojovali pekné 3. miesto.

  Mgr. Terézia Prevužňáková

 • Škola v prírode - Liptov

  23. 4. 2018

  Žiaci 4. ročníka našej základnej školy vymenili v týždni od 23.4.2018 do 27.4.2018 učenie v školských laviciach za plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov v Rekreačnom zariadení Třinec v Žiarskej doline. Tu poznávali krásnu prírodu Liptova, Žiarsky pamätník SNP, Medvediu štôlňu – baňu, v ktorej sa ťažil pyrit, súťažili, plnili rôzne úlohy s environmentálnym, športovým i poznávacím zameraním i zabávali sa. Bola to skúška odvahy, samostatnosti a v mnohých prípadoch i prvé veľké odlúčenie od rodičov, ktoré štvrtáci zvládli a zdraví, bohatší o zážitky sa vrátili domov.

  Mgr. Stanislav Gladiš

 • „ KDE BOLO, TAM BOLO“

  12. 4. 2018

  Vo štvrtok 12. 4. 2018 sme sa zúčastnili Literárno-výtvarného kvízu, ktorý bol zameraný na tvorbu spisovateľa Valentína Šefčíka. Na tento kvíz bol pozvaný aj samotný spisovateľ, ktorý žiakom počas besedy ochotne odpovedal na všetky otázky, nielen o jeho tvorbe, ale aj o svojom detstve a o tom, ako sa dostal k písaniu detskej poézie.

  Našu školu reprezentovali – Alica Haviarová, Peter Bača, Karin Urdová, Tamara Izvorská, Silvia Andraščíková a Alexandra Korbová. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za krásne 2.miesto, ktoré si z tejto súťaže odniesli.

                                                                                                                                            Mgr. Lucia Omastová

 • Výchovný koncert

  9. 4. 2018

  V pondelok 9. 4. 2018 sa naši žiaci zúčastnili výchovného koncertu, ktorého témou bola slovenská ľudová pieseň. Svoje spevácke umenie nám predviedla operná speváčka, sólistka Národného divadla v Brne Mgr. art. Dagmar Žaludková, ktorú hudobne aj slovne sprevádzal  Dr. Igor Berger. Celým koncertom sa niesla príjemná atmosféra. Naši žiaci účinkujúcich zakaždým odmenili potleskom.  

  Mgr. Lucia Omastová

 • Zápis do základnej školy

  4. 4. 2018
 • ZŠ - Múzeum na kolesách

  28. 3. 2018

  Ako prežiť vo voľnej prírode? "Múzeum na kolesách" túto tému podalo našim žiakom 28.3.2018 netradičnou, hravou formou pod názvom ZÁLESÁK. Chlapci aj dievčatá si prakticky vyskúšali ako zvoliť správnu výstroj, vybrať miesto na táborenie, postaviť prístrešok, pripraviť provizórnu posteľ, odhadnúť čas, získať pitnú vodu, potravu a mnoho ďalších zručností, ktoré nám pomôžu prežiť v náročných prírodných podmienkach.

  Mgr. Stanislav Gladiš

 • Zápis do základnej školy

  Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kamenici v súlade s §20 ods. 1, 2, 3, 4  zákona 245/2008 Z. z. školský zákon a  §10 ods.1 vyhlášky 224/2011 o základnej škole oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 4. apríla 2018 (streda) o 1330 hod. v budove základnej školy.

  K zápisu je potrebné doniesť:

  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • písacie potreby (pero)                                                                                                        

  PaedDr. Martin Halčišák

  Riaditeľ školy

 • 14. 3. 2018 Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kamenici oznamuje rodičom,
  že v súlade s § 59 č.. 245 / 2008 Z.z. a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 36 / 2OO8 Z.z.
  o materskej škole v znení vyhlášky s § č. 308 / 2009 Z.z. prijíma žiadosti o prijatie deti na predprimárne vzdelávanie v dňoch
                            
                                     od  02 . mája 2018  do 31. mája 2018

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na preprimárne vzdelávania si môžete vyzdvihnúť v uvedených dňoch v budove MŠ.

  Prednostne budú prijaté :
   - deti, ktoré dovršili piaty rok veku,
   - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.


                                                                                PaedDr. Martin Halčišák
                                                                       .........................................................
                                                                               riaditeľľ ZŠ s MŠ v Kamenici
                                                       Zobraziť zdrojový obrázok
 • Zlaté kuriatko

  22. 2. 2018

  Divadelné predstavenia sú pre našich žiakov veľmi obľúbenou formou zábavy aj oddychu. Vo štvrtok  22.2.2018 našu Základnú školu s materskou školou navštívili profesionálni herci Divadla J. Záborského z Prešova, ktorí sa predviedli s predstavením - Zlaté kuriatko. Príbeh zlatého kuriatka bol veľmi poučný. Hovoril o tom, že vo výchove nie sú dôležité zákazy a pravidlá, ale je to priateľský prístup, milé slovo a hlavne dobré srdce. Naši žiaci si výchovu zlatého kuriatka s radosťou pozreli a hercov odmenili silným potleskom.

  Mgr. Lucia Omastová

 • ZŠ - Sánkovačka

  13. 2. 2018

  Dobré poveternostné podmienky nám v dňoch 13.2.2018, 16.2.2018 a 20.2.2018 umožnili plniť vzdelávací obsah predmetu Telesná výchova a Telesná a športová výchova na zasneženom svahu. Nachystané sánky, boby, klzáky nám pomohli pri zvládaní aktivity v prírode, sezónnej činnosti - sánkovačke.

  Mgr. Stanislav Gladiš

 • ZŠ - Karneval

  9. 2. 2018

  Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím rôznych bálov, plesov či maškarných karnevalov. Ukončenie tohto fašiangového obdobia sme aj tento rok na našej škole oslávili tradične – karnevalom. V piatok 9.2.2018 sa rozcvičovňa našej školy premenila na miestnosť plnú krásnych princezien, víl, tanečníc, čarodejníc, no nechýbali ani rôzne strašidlá ako múmie, čertíci, zbojníci a kopec iných zaujímavých masiek. Naši žiaci si tento rok pri príprave masiek naozaj dali záležať a za nimi nezaostávali ani učitelia. Tí hneď v úvode zahrali krátke divadielko, ktorým privítali žiakov a zároveň otvorili tohtoročný karneval. Po ňom nasledovalo predstavovanie masiek, rôzne súťaže a tanečná zábava, počas ktorej sa žiaci veselo zabávali a dosýta vybláznili.

  Mgr. Lucia Omastová

 • 14. školský ples

  3. 2. 2018

  Už štrnásty rok sa rodičia, učitelia a priatelia školy zabávali na školskom plese. Tento rok sa ples konal 3. februára 2018 v priestoroch reštaurácie IMPÉRIO. Hostí čakal na začiatku uvítací drink a každá dáma na plese dostala krásny darček – dreveného anjelika. V kultúrnom programe sa predstavili naši žiaci ľudovými piesňami a moderným tancom. O príjemnú hudobnú atmosféru a tanečnú zábavu sa postarala hudobná skupina Ružový panter. Zdá sa, že sa všetci dobre zabavili a ples bol úspešný. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej organizácii plesu.

  Mgr. Terézia Prevužňáková

 • Šikovné ruky

  Do galérie Šikovné ruky boli pridané fotografie.

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko
  24. 1. 2018

  V priestoroch ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch  sa  24. januára konal 25. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko J. C. Hronského za okres Sabinov. Našu školu reprezentovala Alica Haviarová s povesťou o láske medzi Helenkou a mladým hradným pánom hradu Kamenica.

  Mgr. Terézia Prevužňáková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kamenica
  Kamenica 645
 • 051/4573123

Fotogaléria