Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Martin Halčišák, PhD.
II. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislav Gladiš
III. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Prevužňáková
IV. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Omastová

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Kamenica
    Kamenica 645
  • 051/4573123

Fotogaléria