Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kamenica
  Kamenica 645
 • 051/4573123

Pondelok 28. 5. 2018

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 668436

Novinky

 • 23. 4. 2018

  Žiaci 4. ročníka našej základnej školy vymenili v týždni od 23.4.2018 do 27.4.2018 učenie v školských laviciach za plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov v Rekreačnom zariadení Třinec v Žiarskej doline. Tu poznávali krásnu prírodu Liptova, Žiarsky pamätník SNP, Medvediu štôlňu – baňu, v ktorej sa ťažil pyrit, súťažili, plnili rôzne úlohy s environmentálnym, športovým i poznávacím zameraním i zabávali sa. Bola to skúška odvahy, samostatnosti a v mnohých prípadoch i prvé veľké odlúčenie od rodičov, ktoré štvrtáci zvládli a zdraví, bohatší o zážitky sa vrátili domov.

 • 12. 4. 2018

  Vo štvrtok 12. 4. 2018 sme sa zúčastnili Literárno-výtvarného kvízu, ktorý bol zameraný na tvorbu spisovateľa Valentína Šefčíka. Na tento kvíz bol pozvaný aj samotný spisovateľ, ktorý žiakom počas besedy ochotne odpovedal na všetky otázky, nielen o jeho tvorbe, ale aj o svojom detstve a o tom, ako sa dostal k písaniu detskej poézie.

  Našu školu reprezentovali – Alica Haviarová, Peter Bača, Karin Urdová, Tamara Izvorská, Silvia Andraščíková a Alexandra Korbová. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za krásne 2.miesto, ktoré si z tejto súťaže odniesli.

 • 9. 4. 2018

  V pondelok 9. 4. 2018 sa naši žiaci zúčastnili výchovného koncertu, ktorého témou bola slovenská ľudová pieseň. Svoje spevácke umenie nám predviedla operná speváčka, sólistka Národného divadla v Brne Mgr. art. Dagmar Žaludková, ktorú hudobne aj slovne sprevádzal Dr. Igor Berger. Celým koncertom sa niesla príjemná atmosféra. Naši žiaci účinkujúcich zakaždým odmenili potleskom.

  Mgr. Lucia Omastová

 • 28. 3. 2018

  Ako prežiť vo voľnej prírode? "Múzeum na kolesách" túto tému podalo našim žiakom 28.3.2018 netradičnou, hravou formou pod názvom ZÁLESÁK. Chlapci aj dievčatá si prakticky vyskúšali ako zvoliť správnu výstroj, vybrať miesto na táborenie, postaviť prístrešok, pripraviť provizórnu posteľ, odhadnúť čas, získať pitnú vodu, potravu a mnoho ďalších zručností, ktoré nám pomôžu prežiť v náročných prírodných podmienkach.

  Mgr. Stanislav Gladiš

 • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kamenici v súlade s §20 ods. 1, 2, 3, 4 zákona 245/2008 Z. z. školský zákon a §10 ods.1 vyhlášky 224/2011 o základnej škole oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 4. apríla 2018 (streda) o 1330 hod. v budove základnej školy.

  K zápisu je potrebné doniesť:

  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • písacie potreby (pero)

  PaedDr. Martin Halčišák

  Riaditeľ školy

 • 14. 3. 2018 Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kamenici oznamuje rodičom,
  že v súlade s § 59 č.. 245 / 2008 Z.z. a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 36 / 2OO8 Z.z.
  o materskej škole v znení vyhlášky s § č. 308 / 2009 Z.z. prijíma žiadosti o prijatie deti na predprimárne vzdelávanie v dňoch
        
       od  02 . mája 2018  do 31. mája 2018

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na preprimárne vzdelávania si môžete vyzdvihnúť v uvedených dňoch v budove MŠ.

  Prednostne budú prijaté :
   - deti, ktoré
 • 22. 2. 2018

  Divadelné predstavenia sú pre našich žiakov veľmi obľúbenou formou zábavy aj oddychu. Vo štvrtok 22.2.2018 našu Základnú školu s materskou školou navštívili profesionálni herci Divadla J. Záborského z Prešova, ktorí sa predviedli s predstavením - Zlaté kuriatko. Príbeh zlatého kuriatka bol veľmi poučný. Hovoril o tom, že vo výchove nie sú dôležité zákazy a pravidlá, ale je to priateľský prístup, milé slovo a hlavne dobré srdce. Naši žiaci si výchovu zlatého kuriatka s radosťou pozreli a hercov odmenili silným potleskom.

 • 13. 2. 2018

  Dobré poveternostné podmienky nám v dňoch 13.2.2018, 16.2.2018 a 20.2.2018 umožnili plniť vzdelávací obsah predmetu Telesná výchova a Telesná a športová výchova na zasneženom svahu. Nachystané sánky, boby, klzáky nám pomohli pri zvládaní aktivity v prírode, sezónnej činnosti - sánkovačke.

  Mgr. Stanislav Gladiš

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kamenica
  Kamenica 645
 • 051/4573123

Fotogaléria